Tư vấn - Taca Careers

Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tháng Chín 16, 2019
nỗi sợ kế toán

Làm thế nào để báo cáo quản trị không còn là nỗi sợ của kế toán?

Bạn làm rất nhiều báo cáo quản trị, nhưng có bao giờ bạn suy nghĩ: Nó được đi đến đâu […]
Tháng Sáu 21, 2019
Phân tích báo cáo tài chính dưới góc nhìn quản trị

Cách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Quản Trị

Nội Dung1 Quản lý chi phí không có nghĩa là “Cắt giảm chi phí”. Quản lý chi phí tốt tức […]
Tháng Sáu 11, 2019
Thu thập data báo cáo quản trị

3 Lưu Ý Chí Mạng Khi Thu Thập “Data” Trên Báo Cáo Quản Trị

Nội Dung1 Không Thể Có Câu Trả Lời Chính Xác Từ Số Liệu Sai2 1. Phạm vi lấy số liệu3 […]
Tháng Năm 30, 2019
Chỉ tiêu cần phân tích trong báo cáo quản trị

5 Nhóm Chỉ Tiêu Cần Phân Tích Trong Báo Cáo Quản Trị

Nội Dung1 ĐỪNG PHỨC TẠP HÓA BÁO CÁO QUẢN TRỊ2 Báo cáo quản trị không chỉ là những biểu đồ […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp
//]]>