Tư vấn - Taca Careers

Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tháng Năm 6, 2019
Kế toán trưởng lương 30 triệu

Để ứng tuyển vị trí kế toán trưởng lương 30 triệu cần những kỹ năng gì?

Nội Dung1 Tại sao có những công ty sẵn sàng bỏ ra 30 triệu thậm chí 50 triệu để trả […]
Tháng Tư 17, 2019

Dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu dựa trên Báo cáo quản trị

Khi bạn đã lập được báo cáo đo lường về doanh thu, việc tiếp theo là dựa trên đó để […]
Tháng Tư 11, 2019
Cách làm báo cáo quản trị khiến sếp tin tưởng và giao phó

Cách Làm Báo Cáo Quản Trị Khiến Sếp Hoàn Toàn Tin Tưởng Và Giao Phó

Nội Dung1 Cách Làm Báo Cáo Quản Trị Khiến Sếp Hoàn Toàn Tin Tưởng Và Giao Phó2 Một là: Để […]
Tháng Tư 4, 2019

Xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý tốt doanh thu dựa trên báo cáo quản trị

Nội Dung1 Khi Nào Cần Lập Báo Cáo Quản Trị?2 4 Báo Cáo Xương Sống Cấu Thành Nên Báo Cáo […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp
Rate this post
//]]>