Khoa học ở Hồ Chí Minh - Taca Careers

Khoá học lập và phân tích báo cáo quản trị – Bạn hãy cho tôi giải pháp, tôi cần giải pháp chứ không phải nghe bạn kể nguyên nhân.

Câu cửa miệng của các ông chủ doanh nghiệp luôn “phun” ra những câu hỏi như thế này. Cũng đúng thôi vì họ làm chủ doanh nghiệp tất cả các vấn đề, hoạt động trong doanh nghiệp đều không qua mắt họ.

Khi Kế toán trình bày báo cáo quản trị, đến 90% kết quả trong bản báo cáo đó họ đã nắm sơ bộ qua con mắt và bộ óc tính nhẩm của họ trước khi bạn trình bày. Cái họ muốn là đi xa hơn nữa trên những bản báo cáo đó.

98% anh chị em làm báo cáo quản trị hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc “thống kê” dữ liệu quá khứ. Có sự sắp xếp và phân loại rạch ròi ra từng khoản mục, từng đối tượng doanh thu – chi phí. (Kế toán làm được việc này, hiện nay không có nhiều trên thị trường lao động).

Cái mà ông chủ doanh nghiệp nào cũng khao khát. Họ muốn có những bộ chỉ số tài chính riêng cho chính doanh nghiệp họ. Họ muốn dựa vào báo cáo quản trị thì có những ý kiến đánh giá gì về hoạt động kinh doanh. Và họ muốn bạn hãy cho họ những giải pháp để giải quyết các tình huống cấp bách hoặc xử lý các vấn đề nội tại. Chủ doanh nghiệp ai cũng tham. Nếu bạn biết được dã tâm của họ là “lòng tham” thì bạn sẽ gặt hái được rất nhiều giá trị.

Nếu không có báo cáo quản trị thì bạn sẽ không đánh giá được hoạt động kinh doanh.

Nhưng có báo cáo quản trị thôi chưa đủ, phải có giải pháp dựa trên những bộ báo cáo đó. Khi ấy bạn mới là #Kế_toán_giỏi !

 

Video Phân tích báo cáo quản trị

//]]>